alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SEJARAH KAWITANE WONG JAWA LAN WONG KANUNG

SEJARAH KAWITANE WONG JAWA LAN WONG KANUNG


Dening Mbah Guru Kawetokake dening Dewan Pengandhar Sabda Badra Santi ing Padhepokan Argasoka —————————————————————————— Sagunging kahormatan Nuwun Purwaka Buku sejarah punika nyatheti wiwit ing taun Masehi 1931, saking kepek cathetan tuwin pangandikanipun Eyang Buyut canggah guru desa, tuwin Eyang Pandhita Kanung ing Pareden Kendheng Ngargapura, Pomahan, Sukalila lan Prawata. Piweling tuwin pamantos-wantosipun para swargi Eyang …

Continue reading