alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK HARTATI

SULUK HARTATI


PANGKUR 1. Ki Hartati medhar sabda, sadurunge kaki sira dumadi, aneng pundi dunungipun, yektine saking ora, bapa biyung dadi lantaran tumuwuh, tan nedya yoga mring sira, mung nekakken hardeng kapti. 2. Tibaning kang rahsa mulya,neng manikem urip lawan pribadi, bunder samrica binubut, kumedut salaminya, sumrambah ing angga bisa dadi wujud, bayi lair ing wetengan, dadi …

Continue reading