alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SABDA PALON

SERAT SABDO PALON


Prabu Nata Aji Jayabaya Sinom Pada sira ngelingana Carita ing nguni-nguni Kang kocap ing serat Babad Babada nagari Mojopahit Nalika duking nguni Sang-a Brawijaya Prabu Pan samya pepanggihan Kaliyan Njeng Sunan Kali Sabda Palon Naya Genggong rencangira. Sang-a Prabu Brawijaya Sabdanira arum manis Nuntun dhateng punakawan Sabda Palon paran karsi Jenengsun sapuniki Wus ngrasuk agama …

Continue reading