alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT NITI SRUTI

SERAT NITI SRUTI


DHANDHANGGULA Рµρứђ ☻ 01 Mamnising wasita kaesti, Nitisruti kang sinudarsana, tinulad ing sapantese, pinetan kang pakantuk, tujuning kamajengan, asedya arjayu, yuwananing nuswa jawa, away kongsi kalantur-lantur kawuri, kewrwning pangawikan. Рµρứђ ☻ 02 Nguni-uni pra paramengkawi, kawileting ring reh pangawikan, kang mikani ing kajaten, temah katrem katungkul, kanikmaten kawruhing pati, dadya kadunyanira, kawuri kalantur, awit datan …

Continue reading