alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SAMBEKANING NUJU KASAMPURNAN

SAMBEKANING NUJU KASAMPURNAN


SAMBEGANING LAKU NUJU MARANG KASAMPURNAN Pepadang sing bisa digayuh kalawan laku kaya sing wis kaceta ing duwur iku prasasat ngungkuli padange srengenge. Srengenge mono padange mung kena dirasakake lan disipati dening kalairan (pandulu, badan sakojur) nanging padang sing ditemu sarana laku iku padanging roh, ya sing diarani nurcahya (Nur=cahya, cahya=caya, dadi cahyane cahya = roh …

Continue reading