alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KEDUNG KEBO

SERAT KEDUNG KEBO


SEJARAH DIPANEGARA Bismilah kala tinulis warsa Alip kan lumampah Jumadilawal sasine Julurpujud wukunira marengi tangal pisan Buda Pon enjing rinipun mangsa kalih duk semana. Sengkalanira ingangit boqmenawa kaleresan rehning bodho pujanggane windunipun windu Setra ing mangke sengkalanya catur ing, syaraning ratu Dyan Dipati karsanira. Wau Kanjeng Dyan Dipati anggalih ayasa babad in tembe kaparinake dumateng …

Continue reading