alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ANG DOK

SERAT ANG DOK


Serat Ang Dok, Kasekaraken pupuh nganthi gading Kawula ngrumpaka kidung sinambi tembang kinanthi. Wonten koran saking cina, carita lare linuwih, prawira sik wecana, titise jalma luwih, Raden Ang Dok kang jejuluk, nyata lare pilih tanding. Wayah pangon dereng mentas, nuju kathah lare alit, kumpul geguyon neng ratan, Ang Dok kumpul sami alit. Lare guyon ting …

Continue reading