alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ICIP PATI

SERAT ICIP PATI


Icip pati Sejatinipun icip pati ingkang kedah kaudi punika, dédé icip pati gumlethaking badan dados mayit, dédé icip pati raos mingsed mingsed kukuding rahsa, nanging icip pati raosing pati ingkang dèn ulati. Karanganipun : Raden Indrajit Prawirakusumadirja, ing Surakarta —– @@@ —– Paguron icip pati punika sasumerepipun ingkang ngarang wonten tigang warna. Wewatonipun ingkang kaanggep nyata …

Continue reading