alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CENTHINI PESANTREN

SERAT CENTHINI PESANTREN


Puniki ingkang gadah ceriyas ingkang nami karsa anakepun tiyang melajeng temen-temen angsalepun mahos sahingga boten dados sanget erangepun kola medal saking fakera saren kola boten punapa ingkang sampun mejan kher * ngucal ‘ilmu ingkang sampun woten dèten tiyang ñanbut tigang dinten sampun aminepun woten danten tiyang sinahu sangat-sangat boten pikatu’ sinuhu. I. ngwang angrèpta atembang …

Continue reading