alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KITAB MUSARAR JAYABAYA

KITAB MUSARAR JAYABAYA


Kitab Musarar inganggit Duk Sang Prabu Jayabaya Ing Kediri kedhatone Ratu agagah prakosa Tan ana kang malanga Parang muka samya teluk Pan sami ajrih sedaya Milane sinungan sakti Bathara Wisnu punika Anitis ana ing kene Ing Sang Prabu Jayabaya Nalikane mangkana Pan jumeneng Ratu Agung Abala para Narendra Wusnya mangkana winarni Lami-lami apeputra Jalu apekik …

Continue reading