alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SEH JANGKUNG

SERAT SEH JANGKUNG


SERAT SEH JANGKUNG Pupuh I Pangkur Yata kawarnaa enjang / Seh Jangkung lampahneki / ambekta kitiran wau / pan sarwi den plajengna / sakarsaning dugi Blambangan wau / gangsal wulan laminira / ambekta kitiran nenggih. Awangsul kiduling Rembang / wonten bathang mahesa dipunlebeti / tigang wulan laminipun / ing jro bathang mahesa / dupi wonten …

Continue reading