alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: TAPAKE KUNTUL MABUR

TAPAKE KUNTUL MABUR


GOLEKANA tapake kuntul anglayang! Ngendi ana? Lan sapa wonge sing bisa nggoleki? Mbok mubenga nganti muser-muser, kuntule dhewe, yen lagi nglayang ing awang-awang, ya ora bakal bisa nggoleki tapake. Apa maneh manungsa. Diperese nganti asat keringete, diputera nganti mumet akale, langka manungsa bisa meruhi tapaking kuntul anglayang mau. Pancen tetembungan mau ora bakal tinemu ing …

Continue reading