alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT BASUKI LAN RAHARJA

SERAT BASUKI LAN RAHARJA


DHANDHANGGULA 01. Pamedharing sarananing manis, manising tembung kalawan tembang, nembungi sastra campure, Arab lan Jawinipun, Kalihipun tan kenging nyilib, Lumampah sakalihnya, cinupet tan purun, yen pisah salah satunggal, asring gagal ngicalken udanagari, Nagara iku rosa. Penguraiannya dengan cara manis, manisnya kata-kata dengan nyanyian, menguntai kata indah campurannya, Arab dengan Jawanya, keduanya tidak boleh dipisah, berjalan …

Continue reading