alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SEWAKA

SERAT SEWAKA


Anggitanipun Panembahan Cakraningrat ing Madunten, ingkang seda wonten ing baita kapal. M I J I L Paran wijilena sih ing gusti, ing sumiweng katong, apan kadya yayah-rena sihe, yen walesen petharta wus sugih, ywa walesen lan sih, dede putra sunu. Sun walese lan catur pralambi, sihe gustining ngong, srep pama ya wanita swamine, iku mangka …

Continue reading