alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KIDUNG CANDHINI

KIDUNG CANDHINI


Dhandhanggula Lampus ing manah atemah kingkin, sangsaya raga among turida, lepas mangkya ing lampahé, kalih titiyangipun, sangsaya raga among marga sunu kang dènlampahi, anut imbang acala, iringaning gunung, kidang umregil ing jurang, asrih tinon keñaring sodama ngalih, kadya tuduhèng marga. Kagyat bedagan anèng wanadri, bantèng jajawi kidang manjangan, kancil tanggiling réwangé, luwak lawan tinggalung, rasèng …

Continue reading