alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT PUJIAN HONG ILAHENG

SERAT PUJIAN HONG ILAHENG


Hong tata winanci, awigênam astu namassidhêm. Punika turuning Jawata watak nawa sanga, tatkala taksih awang-awang uwung-uwung, tan ana bumi lan langit, jagad iki sêmana apurwa tan ana wétan, ana duksina tan ana kidul, ana byabya tan ana kulon. Tan ana nèriti tan ana êlor. Ana luhur tan ana gêgana, ana madya tan ana têngah, ana …

Continue reading