alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK BURUNG

SULUK BURUNG


Lambang susuluk Burung punika kajarwanan dhumateng abdi-dalem pun Ngabehi Awikarama, Sekar Pucung : 10 pada. Kuneng gambuh, binuka kang sekar pucung, de lambang titiga, platuk gemak kutut nenggih, apadudon arebat lepas ing tekad. Ulun matur ambuka lambang puniku, kang paksi titiga, amedhar ingkang linempit, mugi-mugi antuka musahab ing tyas. Tegesipun kang paksi kutut kang manggung, …

Continue reading