alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CENTHINI PEGON

SERAT CENTHINI PEGON


  Oleh : Mas Kumitir PUPUH I DHANDHANGGULA http://www.alangalangkumitir.wordpress.com 01 Bismillahirrahmantirrahim, wong angripta atembang artati, anglengkara wong angapus gita, tan patut lan yatmakane, dening wong mudha punggung, cumanthaka paksa kuwawi, kewala sung paguywa, nira kang wus luhung, wonten janma linengkara dyah susela warnanira ayu luwih, wasta Ken Tambangraras. 02 Tambangraras tansah brangta kingking, kasaputan betaning …

Continue reading