alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KITAB WEJANGAN MAHA PRANA JATI

KITAB WEJANGAN MAHA PRANA JATI


Oleh : Bp. R.S KOESOEMOWARDOJO BAB : SASTRATJETA (2) Sejatine aksara Jawa iku saka penemune Pujangga Jawa ing jaman kuna. Aksara jawa iku ora mung perlu kanggo nulis utawa nyateti kedadian-kedadian kang wigati bae, nanging uga yimpen kawruh rupa-rupa. Mengkono ugo bab anane gamelan sarta wajang purwa, iku kang ngarang suwargi Kanjeng Sunan Kalijaga ing …

Continue reading